ครบรอบ 25 ปีฮ่องกงกลับคืนสู่จีน สี จิ้นผิง ย้ำยังคงยืนหลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ”

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี ฮ่องกงกลับคืนสู่การปกครองของจีนที่ผ่านมา

ประกาศว่าไม่มีเหตุผลที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองฮ่องกงภายใต้รูปแบบ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” เพราะเป็นระบบที่ดี และควรต้องรักษาเอาไว้ตราบนานเท่านาน รัฐบาลจีนจะให้เสรีภาพและความเป็นอิสระแก่ฮ่องกงเป็นเวลา 50 ปี อย่างน้อยจนถึงปี 2047 ตามที่สัญญาไว้กับสหราชอาณาจักร ..ย้อนรำลึกฮ่องกงในอดีต มีความเป็นมาอย่างไรระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีที่ฮ่องกงกลับคืนสู่การปกครองของจีนประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ปราศรัยว่า การธำรงไว้ซึ่งหลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ในระยะยาวเป็นสิ่งจำเป็น

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง

การปรากฏตัวของ สี จิ้นผิง ที่ประเทศฮ่องกง ที่ผ่านมา เป็นการเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรกในรอบ 2 ปีได้รับความสนใจไม่น้อย และแสดงให้เห็นความสำคัญของการแสดงบทบาทอธิปไตยของจีนเหนือดินแดนฮ่องกงรัฐบาลสหราชอาณาจักรส่งคืนเขตปกครองพิเศษฮ่องกงแก่รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 1997 ภายใต้สัญญาว่า รัฐบาลจีนจะให้เสรีภาพและความเป็นอิสระแก่ฮ่องกงเป็นเวลา 50 ปี ภายใต้การปกครองแบบ “หนึ่งประเทศ สองระบบแต่คำกล่าวของสี จิ้นผิง ในวันที่ ส่งสัญญาณว่า แนวทางการปกครองตามหลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” จะดำเนินต่อไปอีกยาวนาน รวมถึงหลังถึงเส้นตายคำสัญญาที่จีนให้ไว้กับสหราชอาณาจักรในปี 2047